Flip book element

CHẢ CÁ THU TƯƠI

180.000

Size 10-13 miếng/ 1 Kg

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: CHACATUOI_ST-01-1 Danh mục: , Từ khóa: ,
Đọc tiếp

TÔM KHÔ

400.000

Size: 1 Túi /0.5 kg

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: MUCKHOCAU_ST-01-1 Danh mục: ,
Đọc tiếp

CÁ CĂN

180.000

Size 3-5 con/ 1 Kg

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: CACHIM_ST-01-1 Danh mục: ,
Đọc tiếp

RAU CÂU RONG BIỂN

210.000

Size: 500g

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: MUCCANTAM_ST-01-2 Danh mục:
Đọc tiếp

CHÀ BÔNG CÁ LỒ Ồ

170.000

Size: 300g/ 1 hộp

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: MUCCANTAM_ST-01-1 Danh mục:
Đọc tiếp

MỰC KHÔ CÂU NƯỚNG

290.000

Size: 200g

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: MUCKHOCAU_ST-01-2-1 Danh mục:
Đọc tiếp

SÒ DƯƠNG

250.000

Size: 10-15 con/ 1 kg

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: OCDA_ST-01-1 Danh mục:
Đọc tiếp

CÁ CHIM

180.000

Size 2-3 con/ 1 Kg

CAM KẾT

 • Cam kết chất lượng
 • 1 đổi 1 trong 24h
 • Sạch tiện lợi
 • Free ship

“Do đặc tính của sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch so với số lượng bạn đặt hàng. Sea Travel sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.”

Mã: CACHIM_ST-01 Danh mục: ,
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.